Perły Mazowsza

Sanktuarium św. ojca Stanisława Papczyńskiego (Wieczernik)

Opis

Kościół powstał w 1674 roku. Był wielokrotnie zalewany przez wodę, ze względu na położenie na terenach podmokłych. W XIX stuleciu popadł w ruinę. W okresie dwóch wojen światowych na szczęście nie uległ dalszym zniszczeniom. W roku 1962 zaczęto remont, w wyniku którego przebudowie uległa ambona oraz chór, a cała bryła pozostała w niezmienionym stanie. W Sanktuarium znajduje się sarkofag o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zakonu Marianów.

Podkategorie