Perły Mazowsza

Opis

Pięcioklasowa szkoła została wybudowana i wyposażona w 1928 przez ziemianina Wojciecha Górskiego, który z własnych oszczędności kupił posiadłość obejmującą miejscowości Księżowola i Kopana. W 1996 r. dzięki ówczesnej dyrektor Barbarze Galicz nastąpiło długo oczekiwane otwarcie nowego skrzydła – ogromnej sali gimnastycznej wraz z szatnią dla dzieci oraz kilkoma salami do nauczania. W chwili obecnej na terenie szkoły znajduje się również Orlik wraz z placem zabaw dla dzieci oraz park z tabliczkami przy niektórych dębach symbolizującymi każdego urzędujących dyrektorów.

Podkategorie